26.3 C
Tura
spot_img

M’laya-o ‘One Nation One Ration Card’-ni kamrangko March jao a•bachengnaba gnang

Must read

Shillong, Jan 8: Public Distribution System (PDS)-o taridapanirangko matchote Meghalaya a•doko ‘One Nation One Ration Card’ system-ni kamrangko ia bilsini March jao a•bachengnaba gnang.

Ia project-ni ning•o beneficiary ba namgniko man•na seokako man•gipa manderang, a•songni je biapoba Fair Price Shop-rangoniko chamgimin mirongrangko brena man•gnok.

Meghalaya a•doko Aadhar-na biming segatanirang matchotkujaengani a•sel ia One Nation One Ration Card scheme-ko chu•gimik a•bachengna man•kujaengachim. Meghalaya a•doko bak dake ePoS device-rangko install ka•na a•bachengahachim aro uandaken 2021 bilsini March jaode ia scheme-ko chu•gimik a•bachengna man•na gita ka•dongsoengaha.

“Dongimin somoide 2020 bilsini December jaon bon•aha indiba chinga iani bidingo Ministry-na u•iatmanaha. Ian chingni a•sel chu•sokjaenga ong•ja indiba ma•mongoni agency-rangna machine-rangko on•atanio chu•ongjaengani a•selsa ong•enga,” ine Meghalaya a•dokni Deputy Chief Minister Prestone Tynsong talatangenba, Aadhar-na biming segataniko a•dok sorkari, re•baenggipa March jaode matchotatna nangnikengaha ine parakataha.

Ration Card-ni 30 percent-kode Aadhar baksa link ka•manaha ineba Deputy Chief Minister parakataha.

Da•o ia ‘One Nation One Ration Card’-ko ra•gatna siengahani gimin Meghalaya a•dokoba mikkangchi NFSA-ni mirongrangko man•na nanggipa manderang man•china gita aro nama bewalo suale on•na man•na gita da•o NFSA/Non NFSA-ni ning•o beneficiary-rangna mirongrangko ePOS machine-rangchi suale on•angskana siengahachim.

spot_img

More articles

spot_img
-->

Latest article